Účelem tohoto textu je informovat vás o způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o tom, jak můžete svá práva uplatňovat.

1. Spravované osobní údaje
Magickekyvadlo.cz spravuje tyto osobní údaje: E-mailová adresa u odběratelů newsletteru a zákazníků
Jméno, datum narození, místo narození a jméno u klientů osobních konzultací

2. Získávání osobních údajů
Všechny osobní údaje od vás získávám výhradně na základě vaší registrace k odběru newsletteru nebo na základě vaší objednávky konzultace, videokurzu nebo online klubu.

3. Způsob zpracování osobních údajů
Magickekyvadlo.cz klade na ochranu osobních údajů velký důraz, je to ostatně otázkou osobní důvěry mezi mnou a klienty. E-mailové adresy odběratelů newsletteru a klientůjsou uloženy v chráněné a GDPR podléhající databázi služby SmartEmailing. Osobní údaje klientů konzultací jsou uloženy výhradně na disku mého notebooku a nikde jinde.

4. Použití osobních údajů
E-mailová adresa odběratelů newsletteru Magickekyvadlo.cz je využívána k hromadnému rozesílání informací o kurzech a videích, k zaslání informací o konání workshopu nebo novinkách, které připravuji. V žádném případě nepředám vaši e-mailovou adresu třetí straně. Váš souhlas se zasíláním newsletteru může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odkazu dostupného v každém zaslaném newsletteru.

Osobní data určená pro human design nebo firemní konzultaci jsou využita pouze a výhradně k účelům této konzultace a nijak jinak. Po skončení konzultace jsou uložena na disku mého počítače pro případné příští použití anebo mohou být na vaše přání smazána bezprostředně po ukončení konzultace.

Při používání webu Magickekyvadlo.cz může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Používání cookies můžete sami povolit či zakázat nastavení vašeho internetového prohlížeče.

5. Co dělat, když chci své osobní udaje smazat
V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, který jste mi poskytli. Pokud si přejete odhlásit se z odběru newsletteru a nedostávat už žádné další zprávy e-mailem, odhlaste se prosím odkazem v patičce newsletteru. Pokud si přejete, aby vaše osobní data poskytnutá jako podklad pro konzultaci nebyla uložena, můžete kdykoliv požádat o jejich vymazání. V tom případě mi prosím svou žádost napište e-mailem na adresu jmilitka@seznam.cz a já bez zbytečných odkladů všechny vaše osobní údaje smažu. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke svým údajům.

6. Externí zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje, konkrétně e-mailové adresy odběratelů newsletteru či novinek, pro Andrea-pixova.cz zpracovává společnost SmartEmailing, jejíž chráněná databáze rovněž podléhá nařízení GDPR.

7. Zabezpečení dat
Vaše data ukládám výhradně na serveru společnosti Smart Emailing, s níž mám uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů, a na disku svého počítače. Při přenosu dat a souborů používám zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržuji nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.