Terapie světlem PandoraStar

Podstatou funkce světelného zařízení PandoraStar je cílená stimulace mozku, k níž dochází vysíláním paprsků LED zdrojů na sítnici oka. Stroboskopické podněty přitom pobíhají přes zavřená víčka, nemusíte se tedy obávat jakéhokoli poškození zraku. Světelné diody jsou na disku uspořádány do unikátního tvaru dvou trojúhelníků, jež se vzájemně prolínají a vytvářejí sérii hexagramů. Tím, jak se bílé světlo diod v předem naprogramovaném rytmu rozsvěcuje, vnímáte viditelný sled optických impulzů, které přes sítnici procházejí až do epifýzy a vytváří vizuální zážitek v podobě úchvatných kaleidoskopických vzorů a psychedelických obrazců. Dochází ke stimulaci a aktivitě mozkových vln všech úrovní. Blikající světlo tedy pomáhá mozku aktivovat vlny, které lze následně využít k mnoha účelům.

Programovatelný software, jenž je součástí přístroje, umožňuje vytvářet relace přesně formulované pro všechny osobní nebo profesionální potřeby. Například někteří lidé si ve svém těle drží vědomě či bezděky velké emoční napětí. Působením PandoraStar dokážou zcela zklidnit svoji mysl, a tím skutečně uvolnit tělo jak po fyzické, tak i psychické stránce. To v praxi znamená, že pokud klient byl dlouhodobě ve stresu a přetížení, dochází u něj vlivem náhlého uvolnění také k odpoutání emocí dlouhodobě držených ve třinácté komnatě. Na první pohled jsou během terapie patrné výrazné projevy, jako je smutek, pláč, smích a následně i podráždění. Po několika okamžicích se ale tělo začne uvolňovat a gejzír emocí pozvolna ustoupí. Tento průběh je zcela normální, a dokonce žádoucí. Je důkazem toho, že stimulace našla svůj cíl a účinně odblokovala problematická spojení.  

Co je PandoraStar

PandoraStar je výkonné světelné zařízení využívající blikající světlo, které pomáhá vašemu mozku, abyste získala řadu prospěšných stavů činnosti mozkových vln, které lze využít k mnoha účelům.

Díky sekvenci a kontrole blikání světla umožňuje PandoraStar přístup ke kterémukoli kmitočtovému stavu od 0,1 Hz do 200 Hz. Přiložený vysoce programovatelný software umožňuje vytvářet neomezené relace pro všechny vaše osobní nebo profesionální postupy.

POZNÁMKA: PandoraStar je určen pouze pro rekreační a výzkumné aplikace a není určen k použití jako zdravotnický prostředek ve smyslu směrnice EU 93/42 / EEC ani není určen k léčbě onemocnění. Společnost PandoraStar neodpovídá za jakékoli jiné použití než čisté rekreační a výzkumné aplikace. PandoraStar byl testován a certifikován ES. 

Programy PandoraStar

Programy jsou rozděleny do skupin podle typu zaměření.

Zdraví & pohoda

Uzdravení lásky, hojení/Love Heals (90 min), Vyrovnání a aktivace čaker/Chakra Chants (78 min), Optimalizace duševního zdraví a pohody/Flow 1 (23:30 min), Uklidňující odpočinková světelná masáž/Tiptoe (25:43 min), Bolesti hlavy, migrény, zlepšení spánku, nálady/Head Calm (20 min), Anti-depresivní program/Happy (23 min), Otevření třetího oka/3rd Eye 1 & 2 (na výběr 20 nebo 30 min), Motivace, inspirace, společenské zapojení/Motivate (22:05 min)

Delta, spánek & relaxace

Klidný spánek/R_Sleep145 (30 min), Uvolnění a dobití energie/Sun Worship (21:30 min), Zbavení se stresu, relaxace/Trillo (37:50 min), Zbavení velkého stresu, úzkosti, uvolnění/Recharge (22 min), Klidný spánek a hluboké uvolnění/Sleepy (20 min), Zklidnění úzkosti, nervozity, záchvatů paniky/Calm Me/Calm Me 2 (na výběr 22 nebo 30 min), Anti-age program/Delta 105 (33:30 min), Relaxace, uvolnění/Relax (31:40 min)

Hluboká relaxace, uzemnění, Schumannovy frekvence

Program pro hluboký odpočinek a uzemnění/Schumann (24:40 min), Uzemňovací program/Earthly (10:30 min), Program frekvenčních pásem Theta, navržený tak, aby přinesl zkušenosti hlubokého emočního uzdravení, meditace a klidu/Emotion (30 min), Hluboký relaxační program s REM efektem/Dream (26min), Zvýšení intuice, psychických schopností, vědomí/ Psychic (25 min), Program pro jedinečný stav rozšířeného povědomí a hluboké meditativní vnitřní reflexe/ Fibonat (25:03)

Hypnóza & Změněné stavy vědomí

Trans, ideální stav pro práci s mantrami v průběhu terapie, vhodné pro jogíny/Trance (29 min), Hypnóza/Hypnagogia (na výběr 30 min. nebo 102:30 min), Hluboký ponor sám do sebe/Deep (180 min), Velmi hluboké stavy vědomí/Deeper (290 min), Program pro hypnózu a sebeovládání/Aspiro2 (21 min), Rozvoj jasnovidosti/RV6hz (21 min), Hluboká relaxace, pozitivní emoce/Soma (103 min), Práce s vědomím, podvědomím/Znan (25 min), Intelektuální program s cílem najít sám sebe, posílit sebejistotu a dosáhnout svých cílů/Auset (30:28 min)

Trénink mozku & učení

Trénink mozku & učení Stimulace pravé mozkové hemisféry a kreativity/Right Brain Switch (59:35 min), Program pro super učení, pozitivní myšlení, uzemnění/ELF Endorphin Learning Frequencies (58 min), Program pro děti s poruchami učení/OLMDscd (40:10 min), Podpora mozku, stimulace paměti, schopnosti učit se a kognitivních funkcí/ Ultra Brainiac (30 min), Trénink mozku za použití Gamma a Betta frekvencí/40hz45min (45 min), Vitálních 40 ̶ optimalizace duševního zdraví a pohody s přidanou stimulací Gamma vln pro zvýšení kognitivních funkcí/Vital40 (58:30 min), Vizuální program, který pomáhá vytvářet dlouhodobou paměť/Memory & MemoryX (na výběr 22 nebo 30 min)

Alpha, Theta& meditace

Hluboká relaxace, snížení stresu, probuzení intuice/Marble Madness (90 min), Hluboká meditace/Journey (40 min), Nejhlubší meditace/Tibet (30 min), Zbavení se závislostí - nesmí se užívat žádné léky v průběhu terapie/Addicted (28 min)

Ceny terapií

Terapie do 30 min   ......................................     500 Kč                                                  Balíček terapií 5 x 30 min  ..........................     2 250 Kč
Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě                                            Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě

Terapie do 60 min   ......................................     1 000 Kč                                               Balíček terapií 5 x 60 min  ..........................     4 400 Kč
Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě                                            Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě

Terapie do 90 min   ......................................     1 400 Kč                                               Balíček 10 x 60 min + 2 x 60 ZDARMA   ....      10 000 Kč
Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě                                            Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě

Terapie do 120 min   ....................................     1 700 Kč
Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě

Terapie nad 120 min   ..................................     2 500 Kč
Terapie dle vlastního výběru nebo po konzultaci na místě

Na terapie vám rádi vystavíme také dárkový poukaz.

Rezervace termínu

Na terapii se můžete objednat telefonicky (ve všední dny v době od 9 do 17 hodin), e-mailem nebo prostřednictvím formuláře. Pokud jsem na telefonu nedostupná, pravděpodobně probíhá terapie či kurz. Na nepřijatá čísla volám zpět ihned, jakmile je to možné.

Poznámka: Terapie nebo balíčky s označením do 30 min., do 60 min., do 120 min. znamenají, že vybraná terapie nepřesahuje tuto hranici. Rozdílný čas není dopočítáván. 

Rezervace jsou závazné. V případě zrušení nás, prosím, informujte co nejdříve. Děkujeme.